Đạo làm chồng ngày nay

Sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu

Để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử…

Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo.

Vợ hỏi nói xạo, là trời đất bất dung.

Chê vợ lung tung, là ngậm máu phun người

Gặp vợ không cười, là có mắt không tròng

Để vợ phiền lòng, là chu di tam tộc

Vợ sai hằn hộc, là trời đánh thánh đâm

Vợ gọi ngậm câm, là lòng lang dạ sói

Để vợ nhịn đói, là tội nhân thiên cổ

Để vợ chịu khổ, là bất tài vô dụng

Trốn vợ “ăn vụng”, là ngũ mã phanh thây

Vợ hát khen hay, là anh hùng thức thời

Khen vợ hết lời, là thuận theo ý trời…

                         (Vũ Đình Thắng gửi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: