Ban Chiêu

Con gái của Ban Bưu, em gái của Ban Cố, Ban Siêu.

Sinh ra trong gia đình nho học, từ nhỏ rất thông minh, 13 tuổi đã giỏi thi phú. Đến tuổi cài trâm, Ban Chiêu sánh duyên cùng Tào Thế Thức, cũng là 1 nhà nho lỗi lạc. Nhưng chẳng bao lâu thì góa chồng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: